Kurs konwersacyjny C1/C1+ online (6-8 osób)


Termin: 1x2 godz. wtorek godz. 17.30-19.00; rozpoczęcie 27.02.24


Prowadzący: prof. UŁ Dorota Kaczmarek


Grupa docelowa:

Kurs dla słuchaczek i słuchaczy na zaawansowanym poziomie znajomości języka niemieckiego, w tym dla osób po wcześniejszym teście diagnostycznym, które uzyskały poziom C1 bądź mają zdany egzamin certyfikatowy na poziomie C1.

Szczególnie polecany dla tych, którzy nie chcą tracić kontaktu z językiem (np. po egzaminie certyfikatowym C1), chcą rozwijać swoje umiejętności językowe, w dalszej przyszłości chciałyby przygotować się do egzaminu certyfikatowego na poziomie C2: GDS bądź po prostu nadal odczuwają „barierę w mówieniu”, którą chcą sukcesywnie przełamywać.


Charakterystyka:

Na kursie kładziony jest nacisk na ogólny rozwój językowy na poziomie C1/C1+. Szczególne znaczenie ma udoskonalanie kompetencji produktywnych, a więc praca nad płynnością i poprawnością (także fonetyczną) w konstruowaniu i prezentowaniu wypowiedzi ustnych w różnych formach realizowanych w komunikacji codziennej i zawodowej (np. wypowiedź przygotowana, referat, prezentacja, rozmowa, dyskusja) oraz wypowiedzi pisemnych (np. opis, rozprawka, artykuł, sprawozdanie). Rozwój kompetencji reproduktywnych (czytanie i słuchanie) stanowi nieodłączną część w realizacji treści kursu. Równolegle chodzi o udoskonalanie umiejętności w obszarze gramatyczno-leksykalnym.

Tematyka kursu jest w miarę elastycznie zorganizowana i dostosowana do potrzeb słuchaczek i słuchaczy, choć odpowiada treściom omawianym na zaawansowanym poziomie opanowania języka. Zdobywane na zajęciach umiejętności są weryfikowane licznymi zadaniami leksykalnymi, kartkówkami oraz krótkim testami po omówionych jednostkach tematycznych.

Zajęcia odbywają się zdalnie, nacisk położony jest na pracę zespołową bądź w tandemie, z wykorzystaniem aplikacji i portali dla uczących się. Na platformie e-learningowej CEIG zamieszczane są przed i po każdym spotkaniu materiały do zajęć, materiały powtórkowe oraz zadania do przygotowania jako praca domowa.


Cele kursu:

Po zakończeniu kursu słuchaczki i słuchacze

  • potrafią swobodnie posługiwać się językiem niemieckim w sytuacjach codziennych, społecznych i ogólnych zawodowych,
  • rozumieją szeroki zakres bardziej wymagających, dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
  • potrafią wypowiadać się płynnie, spontanicznie i poprawnie, bez trudu odnajdując odpowiednie słownictwo, właściwe przy tym akcentując i intonując wypowiadane treści,
  • potrafią formułować koherentne, poprawne, właściwie zbudowane i szczegółowe wypowiedzi na złożone tematy,
  • potrafią sprawnie i właściwie posługiwać się odpowiednimi formami organizacji wypowiedzi ustnych i pisemnych (łącznik, spójniki etc.).

Podręcznik:

Materiały autentyczne oraz autorskie lektorki.
Wybrane materiały z podręczników na poziomie C1 i C2.


Cena za semestr: 30 godz. – 800 zł

Zapisz się na kurs

W ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia otrzymasz wstępne potwierdzenie rejestracji oraz dane niezbędne do dokonania płatności.

   
   
 

Wszystkie kursy online

Kontakt

42 66 55 198
533 513 052

ceiglodz@ceiglodz.pl

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Budynek Filologii UŁ, pok. 4.90 (4 piętro)

Napisz do nas

Kursy

Wybierz kurs, który odpowiada Twojemu poziomowi znajomości języka niemieckiego.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności, nasi lektorzy przygotowali dla Ciebie test, który pomoże ustalić, na jaki kurs powinieneś się zapisać.

Aby rozwiązać test, kliknij tutaj. Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy, który kurs powinieneś wybrać.

Zapisz się na kurs

Konsultacje

W związku ze stanem epidemiologicznym i wprowadzonymi w związku z nim środkami bezpieczeństwa konsultacje z naszymi lektorami odbywają się wyłącznie w trybie online. W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt z biurem CEIG.