Kurs dwusemestralny B2


Termin: 2x3 godz. wtorek, czwartek 17.00-19.15


Prowadzący: mgr Lidia Szyburska


Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do osób, które osiągnęły poziom B1 i chcą umocnić dotychczasowe oraz rozwijać swoje kompetencje językowe, a przy okazji przygotować się do egzaminu na poziomie B2 potwierdzającego znajomość języka na tym poziomie wg ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego).


Charakterystyka:

Dwusemestralny intensywny kurs rozwijający wszystkie kompetencje językowe (mówienie, pisanie, rozumienie tekstów czytanych i słuchanych). Przygotowujemy się do egzaminu na poziomie B2 w czerwcu 2024. Kładziemy nacisk na komunikację, ale także na uporządkowaniu struktur gramatycznych, systematyczną naukę słownictwa i częste powtarzanie materiału. Wykorzystujemy do tego narzędzia internetowe i różne metody uczenia się.


Cele kursu:

Słuchacze mają opanować język niemiecki na poziomie B2 ( średniozaawansowany), tak aby przystąpić do egzaminu Instytutu Goethego na tym poziomie lub/i kontynuować naukę na poziomie wyższym.

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.


Podręcznik:

Zostanie podany na pierwszych zajęciach.

Podręcznik uzupełniamy materiałami autorskimi przygotowanymi przez lektorkę, zadaniami dostępnymi na portalach dydaktycznych, autentycznych materiałach z portalu Deutsche Welle oraz testami modelowymi egzaminu B2.


Cena za semestr: 90 godz. – 1350 zł

Zapisz się na kurs

W ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia otrzymasz wstępne potwierdzenie rejestracji oraz dane niezbędne do dokonania płatności.

   
   
 

Wszystkie kursy

Kontakt

42 66 55 198
533 513 052

ceiglodz@ceiglodz.pl

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Budynek Filologii UŁ, pok. 4.90 (4 piętro)

Napisz do nas

Kursy

Wybierz kurs, który odpowiada Twojemu poziomowi znajomości języka niemieckiego.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności, nasi lektorzy przygotowali dla Ciebie test, który pomoże ustalić, na jaki kurs powinieneś się zapisać.

Aby rozwiązać test, kliknij tutaj. Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy, który kurs powinieneś wybrać.

Zapisz się na kurs

Konsultacje

W związku ze stanem epidemiologicznym i wprowadzonymi w związku z nim środkami bezpieczeństwa konsultacje z naszymi lektorami odbywają się wyłącznie w trybie online. W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt z biurem CEIG.