Kurs dwusemestralny C1


Termin: 2x3 godz. wtorek, czwartek 17.00-19.15


Prowadzący: dr Czesław Płusa


Grupa docelowa:

Wymagana jest znajomość języka niemieckiego na zaawansowanym poziomie B2. Dotyczy to więc osób,  które ukończyły z dobrym wynikiem kurs B2, także tych, które uzyskały Certyfikat Instytutu Goethego na poziomie B2.


Charakterystyka:

Ważnym elementem kształcenia językowego będzie podejmowanie wysiłków na rzecz rozwijania samodzielności uczących się. Kursanci stają się w procesie dydaktycznym podmiotem, do nauki języka niemieckiego mają podejście proaktywne, tzn. w stworzonych na zajęciach warunkach stają się aktywni w komunikowaniu się, wyrażają swobodnie myśli. Refleksja, dyskusja, wymiana doświadczeń na forum całej grupy będą tworzyć klimat autonomicznej aktywności kursantów.

W osnowę lekcyjną wkomponowane będą różnorodne moduły językowe: czytanie – słuchanie – pisanie – mówienie – słownictwo – filmy edukacyjne, zorientowane na szczegółową obserwację emitowanych obrazów, które stają się tłem sytuacyjnym dla zrozumienia występujących w filmie słów i wyrażeń. Celem ostatecznym każdego modułu będzie nie tylko rozumienie przedstawianych treści, lecz także, ich odtwarzanie, parafrazowanie, streszczanie, ukazywanie problemów i zjawisk w  kategoriach PRO i KONTRA, perswazji, analizy, dokonywania porównań międzykulturowych. etc.

Program nauczania dostosowany zostanie do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników kursu. Zajęcia obejmować będą  aktualne i autentyczne materiały dydaktyczne dotyczące dnia codziennego, zawodu, studiów, wykształcenia. Oferta programowa zawierać będzie szerokie spektrum różnorodnych tekstów, np. wywiady prasowe, fora dyskusyjne, prospekty, reportaże, blogi. I wreszcie, strategii dyskursywnej i komunikacyjnej towarzyszyć będzie urozmaicony językowy materiał ćwiczeniowy i zadaniowy, który jednakowoż będzie wspierał recepcję jak i przetwarzanie  przerabianych tekstów.

 

Założeniem wstępnym zajęć jest przekonanie, że nie uczymy się o języku, (tzn. gramatyki dla niej samej) lecz uczymy się językiem posługiwać, w mówieniu, pisaniu, rozumieniu ze słuchu i tekstu pisanego. Gramatyka nie jest celem samym w sobie, lecz wynika z atrakcyjnego tekstu, z którym kursanci się utożsamiają, mają z nim emocjonalną więź, przy okazji zaś zapoznają się z jakąś gramatyczną zasadą wynikającą z tekstu. Zasadą drugą jest – jak powiadają metodycy nauczania języka – : najmniejszą cząstką języka jest zdanie, nie słówko. Dlatego też: nie będziemy uczyć się słówek dla słówek. Atrakcyjne teksty same zatroszczą się o to, że nowe słówka, wyrażenia, idiomy  same będą nam wchodzić do głowy. Zasadą trzecią jest – językowa dojrzałość ma się  wyrazić w posłusznym i wiernym obrazowaniu swojego wewnętrznego stanowiska do problemów życia codziennego. Dlatego też na zajęciach stworzona zostanie atmosfera autonomicznego sposobu myślenia, tzn. atmosfera przejścia od „pouczania” do „uczenia się”. Nastąpi to wówczas, kiedy kursanci będą mogli wyrażać na zajęciach swoje własne odczucia, postawy, systemy wartościowania, wzruszenia i poglądy. W takiej postawie uwidacznia się prawdziwy wymiar dydaktyczny: „Żaden proces dydaktyczny nie będzie prawdziwy i okaże się niedostateczny, jeśli nie wyzwoli radości uczenia się” – jak twierdzi jeden ze współczesnych dydaktyków. Dostateczny i prawdziwy znaczy zatem, jeśli wynikająca z autonomii radość stanie się naczelną regułą.

Celem rozwijania autonomii uczenia się udostępnione będą na zajęciach narzędzia e-learningowe, materiały statyczne (takie jak np. prezentacje Power – point lub dokumenty Word, filmy edukacyjne) oraz ćwiczenia i testy. Kursanci zapoznają się z prezentowanymi treściami i przyjmują wobec nich postawę aktywną. Wyrażają swoje własne opinie, wątpliwości, doraźne uwagi na ich temat.  Każdy kursant zachęcany jest do ocenienia tego, co widzi oraz do interpretacji i antycypowania. Materiały medialne nie muszą  być zawsze podporządkowane celom komunikacyjnym. W scenariuszu lekcji mogą dominować cele zorientowane na rozwijanie wybranych kompetencji językowej.

Każde zajęcia zaczynać się będą  od krótkiej kartkówki sprawdzającej przyswajanie przerabianego na zajęciach materiału. Punktem wyjścia do różnych działań językowych na zajęciach – mówienia, pisania, ćwiczeń leksykalnych, gramatycznych itp. będą teksty przeznaczone do rozumienia ze słuchu, teksty czytane, filmy edukacyjne ze strony: www.daf-unterricht.de. i in. materiały.


Cele kursu:

Cel i treść kursu nauczania odpowiada Europejskiemu Systemowi Opisu Kształcenia Językowego (ESOK).

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminów Goethe-Institut i zaznajomienie z formatem egzaminu.


Podręcznik:

Sicher! C1.1 oraz  C1.2, Deutsch als Fremdsprache, Hueber Verlag. Arbeitsbuch + Kursbuch, Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek


Cena za semestr: 90 godz. – 1260 zł

Zapisz się na kurs

W ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia otrzymasz wstępne potwierdzenie rejestracji oraz dane niezbędne do dokonania płatności.

   
   
 

Wszystkie kursy

Kontakt

42 66 55 198
533 513 052

ceiglodz@ceiglodz.pl

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Budynek Filologii UŁ, pok. 4.90 (4 piętro)

Napisz do nas

Kursy

Wybierz kurs, który odpowiada Twojemu poziomowi znajomości języka niemieckiego.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności, nasi lektorzy przygotowali dla Ciebie test, który pomoże ustalić, na jaki kurs powinieneś się zapisać.

Aby rozwiązać test, kliknij tutaj. Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy, który kurs powinieneś wybrać.

Zapisz się na kurs

Konsultacje

W związku ze stanem epidemiologicznym i wprowadzonymi w związku z nim środkami bezpieczeństwa konsultacje z naszymi lektorami odbywają się wyłącznie w trybie online. W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt z biurem CEIG.