Kurs dwusemestralny A2


Termin: 2x2 godz. poniedziałek, środa 16.30-18.00


Prowadzący: mgr Maja Dębska


Grupa docelowa:

Słuchacze i słuchaczki, którzy posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie A1. Znajomość języka powinna być potwierdzona certyfikatem lub poprzez wypełnienie testu diagnozującego (dostępnego na stronie internetowej naszego Centrum – www.ceiglodz.pl). Kurs kierowany do osób, które właśnie ukończyły poziom A1, ale także takich, które uczyły się języka w przeszłości i teraz chciałyby wrócić do lekcji.


Charakterystyka:

Dwusemestralny kurs na poziomie A2 ma na celu ogólny rozwój językowy w oparciu o normy Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Trening obejmuje cztery sprawności językowe: mówienie, rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, pisanie. Kładzie także nacisk na znajomość zagadnień gramatycznych przewidzianych dla wybranego poziomu, co podnosi jakość wypowiedzi pisemnej i ustnej. Zajęcia w szczególności nastawione będą na kształtowanie umiejętności aktywnego posługiwania się językiem w różnych sytuacjach.

Kurs przygotowuje do egzaminu Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego na poziomie A2. W trakcie zajęć będą wykorzystywane wzorcowe materiały egzaminacyjne opracowane przez Instytut Goethego oraz inne wydawnictwa.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących, pracy grupowej, w parach i indywidualnej.

Zadawane prace domowe pozwolą utrwalić omówione podczas zajęć nowe struktury gramatyczne oraz leksykalne. Często będą łączyły materiał podręcznikowy z formatem egzaminu na poziomie A2.


Cele kursu:

Słuchacz / słuchaczka po kursie osiąga następujące umiejętności:

 • rozumienie wątków słuchanej lub pisanej wypowiedzi związanej z życiem codziennym,
 • parafrazowanie zasłyszanych informacji o rozmówcy, jego rodzinie, otoczeniu, sytuacji, w której się znajduje,
 • porozumiewanie się w przewidywalnych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, np. dialog w restauracji, dokonywanie zakupów,
 • dokonywanie bezpośredniej, niemetaforycznej wymiany informacji na powszechne tematy,
 • płynne wypowiadanie się na temat własnej osoby, pochodzenia, otoczenia, zawodu,
 • tworzenie krótkich wypowiedzi dotyczących własnej osoby, ale na ukierunkowany temat, np. upodobania kulinarne, przyjazny dla środowiska styl życia, ubiór zależny od okazji, sposoby wypoczywania, urządzanie mieszkania,
 • argumentowanie własnych postaw, systemów wartości,
 • formułowanie hipotez oraz snucie spekulacji odnośnie miejsca i czasu danego zdarzenia oraz osób biorących w nim udział,
 • opowiadanie historii z obrazka,
 • zadawanie prostych pytań rozmówcy,
 • rozpoczynanie rozmowy oraz wspólne planowanie terminu spotkania, wyjazdu, wydarzenia,
 • posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej krajów niemieckojęzycznych,
 • zapoznanie z podstawami gramatyki niemieckiej (koniugacja, deklinacja, czasy przeszłe, specyfika budowania i szyków zdań).

Podręcznik:

Zajęcia są prowadzone w oparciu o podręcznik Menschen A2.1. Deutsch als Fremdsprache w pierwszym semestrze i Menschen A2.2. Deutsch als Fremdsprache w drugim semestrze, dodatkowe materiały dydaktyczne oraz autorskie materiały lektorki przygotowane na podstawie autentycznych pisanych i mówionych form wypowiedzi (prasa, radio, film, proste formy literackie, autorskie wywiady).


Cena za semestr: 60 godz. – 720 zł

Zapisz się na kurs

W ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia otrzymasz wstępne potwierdzenie rejestracji oraz dane niezbędne do dokonania płatności.

   
   
 

Wszystkie kursy

Kontakt

42 66 55 198
533 513 052

ceiglodz@ceiglodz.pl

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Budynek Filologii UŁ, pok. 4.90 (4 piętro)

Napisz do nas

Kursy

Wybierz kurs, który odpowiada Twojemu poziomowi znajomości języka niemieckiego.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności, nasi lektorzy przygotowali dla Ciebie test, który pomoże ustalić, na jaki kurs powinieneś się zapisać.

Aby rozwiązać test, kliknij tutaj. Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy, który kurs powinieneś wybrać.

Zapisz się na kurs

Konsultacje

W związku ze stanem epidemiologicznym i wprowadzonymi w związku z nim środkami bezpieczeństwa konsultacje z naszymi lektorami odbywają się wyłącznie w trybie online. W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt z biurem CEIG.