Kurs dwusemestralny C1 online (7-9 osób)


Termin: 2x3 godz. wtorek, czwartek godz. 17.00-19.15; rozpoczęcie 11.10.2022


Prowadzący: mgr Hanna Kołodziejczyk


Grupa docelowa:

Osoby na zaawansowanym poziomie znajomości języka niemieckiego, które ukończyły kurs B2 lub zdały egzamin certyfikowany Instytutu Goethego na poziomie B2 oraz osoby, które chcą rozwijać swoje kompetencje językowe po wcześniejszym teście diagnostycznym, który wskazał im poziom co najmniej B2.


Charakterystyka:

Kurs dwusemestralny mający na celu ogólny rozwój językowy na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z uwzględnieniem rozwoju kompetencji językowej w zakresie mówienia i pisania oraz czytania i słuchania, gramatyki w takim zakresie, w jakim będzie ona niezbędna do pracy z językiem oraz słownictwa w kontekstach, czyli nie uczenie się pojedynczych słówek lecz praca na fragmentach tekstów. Bardzo istotnym elementem kursu będzie przygotowanie słuchaczy do zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego na poziomie C1 – Egzamin Goethe Zertifikat C1.

Kurs prowadzony będzie zdalnie i wspierany będzie aktywnością słuchaczy na internetowej platformie e-learningowej. Na platformie umieszczane będą po zajęciach informacje dotyczące przerobionego na zajęciach materiału oraz praca domowa wraz z zadaniami umożliwiającymi rozszerzenie kompetencji językowych. Na zajęciach stosowane będą metody aktywizujące umożliwiające optymalny rozwój kompetencji produktywnych, czyli mówienia i pisania. Bardzo ważnym elementem kursu będzie wspieranie autonomii słuchaczy poprzez wspólne opracowanie indywidualnych celów językowych krótko i długoterminowych. Pozwoli to na indywidualizację pracy oraz możliwość monitorowania postępów w uczeniu się języka niemieckiego przez słuchaczy.


Cele kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników w ciągu dwóch semestrów do egzaminu certyfikatowego Instytutu Goethego na poziomie C1 w czerwcu 2023 r. oraz wszechstronny rozwój kompetencji językowych.

Efekty kształcenia:
Słuchacz będzie

  • rozumiał szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, i dostrzegał także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio,
  • wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania,
  • skutecznie i swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych,
  • formułować, jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami oraz wskaźnikami zespolenia tekstu.

Podręcznik:

Podręcznik wiodący: Aspekte C1 neu

Materiały uzupełniające (m.in.): Erkundungen C1, Sicher C1 oraz materiały autorskie lektora przygotowane w oparciu o materiały autentyczne, np.: artykuły, teksty, filmy i reportaże w języku niemieckim związane z aktualnie omawianym tematem.


Cena za semestr: 90 godz. – 1275 zł

Zapisz się na kurs

W ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia otrzymasz wstępne potwierdzenie rejestracji oraz dane niezbędne do dokonania płatności.

   
   
 

Wszystkie kursy online

Kontakt

42 66 55 198
533 513 052

ceiglodz@ceiglodz.pl

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Budynek Filologii UŁ, pok. 4.90 (4 piętro)

Napisz do nas

Kursy

Wybierz kurs, który odpowiada Twojemu poziomowi znajomości języka niemieckiego.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności, nasi lektorzy przygotowali dla Ciebie test, który pomoże ustalić, na jaki kurs powinieneś się zapisać.

Aby rozwiązać test, kliknij tutaj. Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy, który kurs powinieneś wybrać.

Zapisz się na kurs

Konsultacje

W związku ze stanem epidemiologicznym i wprowadzonymi w związku z nim środkami bezpieczeństwa konsultacje z naszymi lektorami odbywają się wyłącznie w trybie online. W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt z biurem CEIG.