Kurs dwusemestralny B2


Termin: 2x3 godz. wtorek, czwartek 17.00-19.15


Prowadzący: dr Anna Bronżewska


Grupa docelowa:

Poziom wyjściowy B1. Jeżeli Kandydat/ka nie zdawała egzaminu na poziomie B1, zalecane jest napisanie testu kwalifikacyjnego.


Charakterystyka:

Kurs prowadzi do egzaminu B2 (Goethe-Zertifikat B2) i zgodnie z wymogami egzaminu oraz Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego obejmuje ćwiczenie sprawności czytania, pisania, słuchania i mówienia na w/w poziomie.


Cele kursu:

 • Opanowanie czterech podstawowych sprawnościach językowych (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie) wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B2
 • Przygotowanie do egzaminu Goethe-Zertifikat B2

Uczestnik kursu po jego zakończeniu będzie potrafił:

 • zrozumieć ogólny przekaz informacyjny zawarty w tekstach o konkretnej i abstrakcyjnej tematyce oraz wyszukać, np. w audycjach radiowych, interesujące go informacje,
 • zrozumieć szeroką gamę tekstów, w tym zarówno krótkie teksty (np. ogłoszenia), jak i dłuższe, złożone teksty o charakterze użytkowym, publicystycznym lub naukowym oraz komentarze i relacje,
 • ustosunkować się pisemnie na złożone tematy w sposób logiczny, jasny i uporządkowany oraz poprawić błędy w tekstach napisanych przez inne osoby (oraz siebie samego),
 • tworzyć klarowne wypowiedzi ustne na tematy ogólne oraz na tematy dotyczące własnych zainteresowań,
 • brać aktywny udział w dyskusjach na znane sobie tematy oraz reagować na opinie swoich rozmówców i prezentować własne stanowisko.

Sprawność pisania obejmuje:

 • formułowanie wypowiedzi pisemnych na tematy dot.  życia codziennego lub wydarzeń społeczno-kulturalnych;
 • pisanie listów osobistych np. do przyjaciół, listów formalnych typu: skarga, reklamacja, zapytanie;
 • pisanie listów czytelników na temat przeczytanych artykułów w prasie (Stellungnahme).

Sprawność mówienia obejmuje:

 • formułowanie wypowiedzi na określone tematy z życia codziennego lub wydarzeń społecznych, kulturalnych i (prostych) gospodarczych;
 • wyrażanie własnych opinii;
 • relacjonowanie wypowiedzi innych osób;
 • reagowanie na wypowiedzi rozmówcy;
 • dialogi.

Gramatyka:

 • głównie: składnia, przyimki, strona bierna, tryb przypuszczający w oparciu o podręcznik „Praktyczna gramatyka języka niemieckiego” Schmitt/Dreyer

Sprawdzanie umiejętności słuchaczy poprzez:

 • Kartkówki obejmujące przerobiony materiał leksykalny i gramatyczny;
 • Testy po każdym omówionym i utrwalonym temacie;
 • Testy przygotowujące do egzaminu IG na poziomie B2.

Podręcznik:

Kurs prowadzony tematycznie w oparciu o Aspekte B1+, Aspekte B2, pomocniczo: materiały autorskie.


Cena za semestr: 90 godz. – 1125 zł

Zapisz się na kurs

W ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia otrzymasz wstępne potwierdzenie rejestracji oraz dane niezbędne do dokonania płatności.

   
   
 

Wszystkie kursy

Kontakt

42 66 55 198
533 513 052

ceglodz@ceiglodz.pl

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Budynek Filologii UŁ, pok. 4.90 (4 piętro)

Napisz do nas

Kursy

Wybierz kurs, który odpowiada Twojemu poziomowi znajomości języka niemieckiego.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności, nasi lektorzy przygotowali dla Ciebie test, który pomoże ustalić, na jaki kurs powinieneś się zapisać.

Aby rozwiązać test, kliknij tutaj. Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy, który kurs powinieneś wybrać.

Zapisz się na kurs