Kurs dwusemestralny B2


Termin: 1x4 godz. sobota 09.00-12.15


Prowadzący: mgr Maciej Binkowski


Grupa docelowa:

Dwusemestralny stacjonarny intensywny kurs języka niemieckiego w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo prowadzi do poziomu B2 w skali ESOKJ i skierowany jest do osób, które opanowały już język na poziomie minimum B1+.


Charakterystyka:

Kurs języka niemieckiego przygotowuje przede wszystkim do sprawnego komunikowania się na poziomie B2. Oprócz tego kształtowane są równolegle umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz pisania. Nacisk kładziony jest na komunikację ustną (monologi i dialogi), przede wszystkim na umiejętności wyrażania własnej opinii.

Na każdych zajęciach powtarzany jest materiał z poprzednich lekcji, regularnie kursanci sprawdzają się w testach po każdym rozdziale. Przeprowadzane są także krótkie testy znajomości słownictwa z bieżących tematów.

Kurs umożliwia wszechstronne przygotowanie do certyfikatu językowego Goethe-Zertifikat B2. Podczas zajęć lektor korzysta z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (aplikacje na smartphone, portale internetowe, fora internetowe itp.). Poza tym wykorzystywane są autentyczne filmy i audycje nadawane na kanałach niemieckich i austriackich bezpośrednio związane z aktualnie omawianym tematem (ARD, Focus, DW i inne).


Cele kursu:

Celem kursu jest opanowanie przez słuchaczy sprawności receptywnych (czytania i słuchania ze zrozumieniem) oraz produktywnych (tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych) na poziomie B2 wg ESOKJ. Kursanci po dwóch semestrach będą potrafili:

  • rozumieć złożone wypowiedzi monologowe i dialogowe na tematy życia codziennego,
  • tworzyć dłuższe wypowiedzi pisemne i ustne,
  • uczestniczyć w dłuższych złożonych rozmowach na różne tematy,
  • opisywać otaczający ich świat,
  • wyrażać w sposób złożony swoje stanowisko,
  • poruszać sprawy związane z ich życiem codziennym,
  • komentować wydarzenia bieżące ze świata.

Podczas zajęć przy zaangażowaniu i systematycznej pracy własnej kursanci opanują słownictwo m.in. z następującego zakresu tematycznego: życie codzienne, migracje, praca zawodowa, konflikt pokoleń, autoprezentacja, zdrowie, żywienie, odkrycia naukowe, kontakty społeczne, życie w mieście, podejmowanie decyzji, prawo i przestępczość, wykorzystując przy tym struktury gramatyczno-leksykalne przewidziane dla poziomu B2.


Podręcznik:

  • „Vielfalt B2.1” (semestr zimowy) + „Vielfalt B2.2″ (semestr letni), wyd. Hueber

Cena za semestr: 60 godz. – 840 zł

Zapisz się na kurs

W ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia otrzymasz wstępne potwierdzenie rejestracji oraz dane niezbędne do dokonania płatności.

   
   
 

Wszystkie kursy

Kontakt

42 66 55 198
533 513 052

ceiglodz@ceiglodz.pl

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Budynek Filologii UŁ, pok. 4.90 (4 piętro)

Napisz do nas

Kursy

Wybierz kurs, który odpowiada Twojemu poziomowi znajomości języka niemieckiego.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności, nasi lektorzy przygotowali dla Ciebie test, który pomoże ustalić, na jaki kurs powinieneś się zapisać.

Aby rozwiązać test, kliknij tutaj. Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy, który kurs powinieneś wybrać.

Zapisz się na kurs

Konsultacje

W związku ze stanem epidemiologicznym i wprowadzonymi w związku z nim środkami bezpieczeństwa konsultacje z naszymi lektorami odbywają się wyłącznie w trybie online. W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt z biurem CEIG.