Kurs dwusemestralny B1+


Termin: 1x4 godz. sobota 09.00-12.15


Prowadzący: mgr Ewa Wideńska


Grupa docelowa:

Dwusemestralny kurs  B1+  zalecany jest dla osób z ukończonym kursem na poziomie B1 lub dla osób, które opanowały język niemiecki co najmniej na poziomie B1.


Charakterystyka:

Kurs B1+  ma na celu ogólny rozwój językowy na poziomie B1+ / B2  wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z uwzględnieniem rozwoju kompetencji językowej w zakresie mówienia i pisania oraz czytania i słuchania, a także przygotowanie słuchaczy do zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego na poziomie B2 – Egzamin Goethe-Zertifikat B2.

W trakcie trwania kursu rozwijane są również  kompetencje gramatyczne, co pozwoli na uzyskanie pewności i płynności w komunikacji ustnej i pisemnej. Kursanci będą mieli również możliwość korzystania  z internetowej platformy e-learningowej. Na platformie zamieszczane będą po zajęciach informacje dotyczące przerobionego materiału oraz informacje o pracy domowej wraz z zadaniami umożliwiającymi rozszerzenie kompetencji językowych ( dodatkowe ćwiczenia, materiały, tabele gramatyczne, nagrania video, itp.) Na zajęciach stosowane będą metody aktywizujące (ćwiczenia w parach i grupach, symulujące realne sytuacje komunikacyjne, tak codzienne jak i zawodowe) umożliwiające optymalny rozwój kompetencji produktywnych, czyli mówienia i pisania.


Cele kursu:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy językowej zdefiniowanej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego odpowiadającej poziomowi B1+/B2, a po zakończeniu kursu słuchacz czynnie uczestniczący będzie w stanie:

  • zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach o konkretnej i abstrakcyjnej tematyce oraz wyszukać, np. w audycjach radiowych, interesujące go informacje,
  • zrozumieć szeroką gamę tekstów, w tym zarówno krótkie teksty (np. ogłoszenia), jak i dłuższe, złożone teksty o charakterze użytkowym, publicystycznym lub naukowym oraz komentarze i relacje,
  • wypowiedzieć się pisemnie na złożone tematy w sposób jasny i uporządkowany oraz poprawić błędy w tekstach napisanych przez inne osoby (oraz siebie samego),
  • formułować przejrzyste wypowiedzi ustne na tematy ogólne oraz na tematy dotyczące własnych zainteresowań,
  • brać aktywny udział w dyskusjach na znane sobie tematy oraz reagować na opinie swoich rozmówców i prezentować własne stanowisko.

Podręcznik:

Sicher! Aktuell Niveau B2.1
Deutsch als Fremdsprache Kursbuch und Arbeitsbuch, Hueber Verlag; Michaela Perlmann – Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek


Cena za semestr: 60 godz. – 720 zł

Zapisz się na kurs

W ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia otrzymasz wstępne potwierdzenie rejestracji oraz dane niezbędne do dokonania płatności.

   
   
 

Wszystkie kursy

Kontakt

42 66 55 198
533 513 052

ceiglodz@ceiglodz.pl

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Budynek Filologii UŁ, pok. 4.90 (4 piętro)

Napisz do nas

Kursy

Wybierz kurs, który odpowiada Twojemu poziomowi znajomości języka niemieckiego.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności, nasi lektorzy przygotowali dla Ciebie test, który pomoże ustalić, na jaki kurs powinieneś się zapisać.

Aby rozwiązać test, kliknij tutaj. Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy, który kurs powinieneś wybrać.

Zapisz się na kurs

Konsultacje

Zapraszamy na wrześniowe konsultacje z naszymi lektorami w następujących terminach:

  • 18.09.2019 godz. 16:00-18:00
  • 23.09.2019 godz. 16:00-18:00
  • 25.09.2019 godz. 16:00-18:00
  • 30.09.2019 godz. 16:00-18:00
  • 02.10.2019 godz. 16:00-18:00