Kurs dwusemestralny B1 (intensiv)


Termin: 2x3 godz. wtorek, czwartek 17.00-19.15


Prowadzący: mgr Maja Dębska


Grupa docelowa:

Słuchacze i słuchaczki, którzy posiadają znajomość języka co najmniej na poziomie A2 potwierdzoną certyfikatem lub zaliczeniem testu diagnozującego (dostępnego na stronie internetowej naszego Centrum – www.ceiglodz.pl). Kurs kierowany do osób, które właśnie ukończyły poziom A2, ale także takich, które uczyły się języka w przeszłości i teraz chciałyby wrócić do lekcji.


Charakterystyka:

Dwusemestralny kurs na poziomie B1 ma na celu ogólny rozwój językowy w oparciu o normy Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Trening obejmuje cztery sprawności językowe: mówienie, rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, pisanie. Kładzie także nacisk na znajomość zagadnień gramatycznych przewidzianych dla wybranego poziomu, co podnosi jakość wypowiedzi pisemnej i ustnej. Zajęcia w szczególności nastawione będą na kształtowanie umiejętności aktywnego posługiwania się językiem w różnych sytuacjach.

Kurs przygotowuje do egzaminu Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego na poziomie B1. W trakcie zajęć będą wykorzystywane wzorcowe materiały egzaminacyjne opracowane przez Instytut Goethego oraz inne wydawnictwa.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących, pracy grupowej, w parach i indywidualnej.

Zadawane prace domowe pozwolą utrwalić omówione podczas zajęć nowe struktury gramatyczne oraz leksykalne. Często będą łączyły materiał podręcznikowy z formatem egzaminu na poziomie B1.


Cele kursu:

Słuchacz / słuchaczka po kursie osiąga następujące umiejętności:

 • potrafi zrozumieć najważniejsze wątki słuchanej wypowiedzi dotyczącej tematów życia codziennego, pracy zawodowej, aktywności w czasie wolnym i innych,
 • rozumie podstawowe informacje zawarte w audycjach radiowych i telewizyjnych, jeżeli są podane w standardowej odmianie języka,
 • czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty odnoszące się do życia codziennego, zawodowego, osobistego, kulturalnego i społecznego,
 • rozumie wyrażenia opisujące uczucia, emocje, poglądy,
 • potrafi wykorzystywać poznane struktury językowe w komunikacji werbalnej,
 • wypowiada się na tematy związane z przeżyciami, własnymi doświadczeniami,
 • relacjonuje przebieg wydarzeń,
 • próbuje argumentować własne poglądy,
 • włącza się do rozmowy na temat wybranych wytworów kultury: filmów, muzyki, prostych form literackich, artykułów z czasopism,
 • w uporządkowany sposób wypowiada się biegle na temat własnej osoby, zainteresowań, pracy, aspiracji,
 • nawiązuje konwersacje pomagającą odnaleźć się w krajach niemieckojęzycznych,
 • redaguje prywatne listy, w których wykorzystuje zwroty dotyczące przeżyć, emocji, własnych refleksji,
 • tworzy krótkie wypowiedzi prywatne i formalne typu list, list motywacyjny, życiorys, krótkie sprawozdanie oraz inne formy wypowiedzi zaproponowane przez słuchaczy i słuchaczki

Podręcznik:

Zajęcia są prowadzone w oparciu o podręcznik Menschen B1.1 w pierwszym semestrze i Menschen B1.2 w drugim semestrze, dodatkowe materiały dydaktyczne oraz autorskie materiały lektorki przygotowane na podstawie autentycznych pisanych i mówionych form wypowiedzi (prasa, radio, film, proste formy literackie, autorskie wywiady).

*Extra* Na życzenie Kursantów i Kursantek możemy w semestrze zimowym wziąć udział w Tygodniu Kina Niemieckiego lub w ramach zajęć obejrzeć i omówić jeden film pełnometrażowy niemieckiej lub austriackiej produkcji.


Cena za semestr: 90 godz. – 1350 zł

Zapisz się na kurs

W ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia otrzymasz wstępne potwierdzenie rejestracji oraz dane niezbędne do dokonania płatności.

   
   
 

Wszystkie kursy

Kontakt

42 66 55 198
533 513 052

ceiglodz@ceiglodz.pl

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Budynek Filologii UŁ, pok. 4.90 (4 piętro)

Napisz do nas

Kursy

Wybierz kurs, który odpowiada Twojemu poziomowi znajomości języka niemieckiego.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności, nasi lektorzy przygotowali dla Ciebie test, który pomoże ustalić, na jaki kurs powinieneś się zapisać.

Aby rozwiązać test, kliknij tutaj. Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy, który kurs powinieneś wybrać.

Zapisz się na kurs

Konsultacje

W związku ze stanem epidemiologicznym i wprowadzonymi w związku z nim środkami bezpieczeństwa konsultacje z naszymi lektorami odbywają się wyłącznie w trybie online. W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt z biurem CEIG.