Kurs dwusemestralny A2


Termin: 1x4 godz. sobota 09.15-12.30


Prowadzący: dr Czesław Płusa


Grupa docelowa:

Wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie A1.1 i  A1.2.

Dotyczy to więc osób,  które zapoznały się już z podstawami gramatyki niemieckiej (koniugacja, deklinacja, zaimki dzierżawcze, osobowe, strona czynna, bierna, tryb rozkazujący, tworzenie konstrukcji bezokolicznikowych, zapoznały się z wybranymi przykładami kolokacji oraz techniką budowania zdań), zdobyły  podstawową zdolność do rozwijania  krytycznej refleksji w zakresie tematów dotyczących życia codziennego (spędzanie wolnego czasu, moje hobby, moja rodzina, w restauracji, w hotelu, życie na wsi, w mieście).


Charakterystyka:

Założeniem wstępnym zajęć jest przekonanie, że nie uczymy się o języku, (tzn. gramatyki dla niej samej) lecz uczymy się językiem posługiwać, w mówieniu, pisaniu, rozumieniu ze słuchu i tekstu pisanego. Gramatyka nie jest celem samym w sobie, lecz wynika z atrakcyjnego tekstu, z którym kursanci się utożsamiają, mają z nim emocjonalną więź, przy okazji zaś zapoznają się z jakąś gramatyczną zasadą wynikającą z tekstu. Zasadą drugą jest – jak powiadają metodycy nauczania języka – : najmniejszą cząstką języka jest zdanie, nie słówko. Dlatego też: nie będziemy uczyć się słówek dla słówek. Atrakcyjne teksty same zatroszczą się o to, że słówka same będą nam wchodzić do głowy. Będziemy się uczyć stosowania ich w zdaniach w różnych konfiguracjach modalnych i czasowych, stosując rozmaite formy wypowiedzi: pisanie e-maili do znajomych, streszczanie krótkich tekstów pisanych i słyszanych, wyrażanie myśli Pro/Kontra na temat wybranych prostych codziennych problemów (Jak urządzić mieszkanie? O konsumpcji produktów spożywczych w Polsce, o robieniu zakupów w moim mieście, szukam pracy, mieszkania, pisanie życiorysu i in.). Zasadą trzecią jest – językowa dojrzałość ma się  wyrazić w posłusznym i wiernym obrazowaniu swojego wewnętrznego stanowiska do problemów życia codziennego. Dlatego też na zajęciach stworzona zostanie atmosfera autonomicznego sposobu myślenia, tzn. atmosfera przejścia od „pouczania” do „uczenia się”. Nastąpi to wówczas, kiedy kursanci będą mogli wyrażać na zajęciach swoje własne odczucia, postawy, systemy wartościowania, wzruszenia i poglądy.

Celem rozwijania autonomii uczenia się udostępnione będą na zajęciach narzędzia e-learningowe, materiały statyczne (takie jak np. prezentacje PowerPoint lub dokumenty Word, filmy edukacyjne) oraz ćwiczenia i testy. Kursanci zapoznają się z prezentowanymi treściami i przyjmują wobec nich postawę aktywną. Wyrażają swoje własne opinie, wątpliwości, doraźne uwagi na ich temat.  Każdy kursant zachęcany jest do ocenienia tego, co widzi oraz do interpretacji i antycypowania. Materiały medialne nie muszą  być zawsze podporządkowane celom komunikacyjnym. W scenariuszu lekcji mogą dominować cele zorientowane na rozwijanie kompetencji językowej.

Każde zajęcia zaczynać się będą  od krótkiej kartkówki sprawdzającej przyswajanie przerabianego na zajęciach materiału. Punktem wyjścia do różnych działań językowych na zajęciach – mówienia, pisania, ćwiczeń leksykalnych, gramatycznych itp. będą teksty przeznaczone do rozumienia ze słuchu, teksty czytane, filmy edukacyjne ze strony: www.daf-unterricht.de. i in. materiały.


Cele kursu:

Cel i treść kursu nauczania odpowiada Europejskiemu Systemowi Opisu Kształcenia Językowego (ESOK).

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminów Goethe-Institut i zaznajomienie z formatem egzaminu.


Podręcznik:

Menschen. Deutsch als Fremdsprache A2.1, A2.2, Hueber Verlag. Arbeitsbuch + Kursbuch


Cena za semestr: 60 godz. – 720 zł

Zapisz się na kurs

W ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia otrzymasz wstępne potwierdzenie rejestracji oraz dane niezbędne do dokonania płatności.

   
   
 

Wszystkie kursy

Kontakt

42 66 55 198
533 513 052

ceiglodz@ceiglodz.pl

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Budynek Filologii UŁ, pok. 4.90 (4 piętro)

Napisz do nas

Kursy

Wybierz kurs, który odpowiada Twojemu poziomowi znajomości języka niemieckiego.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności, nasi lektorzy przygotowali dla Ciebie test, który pomoże ustalić, na jaki kurs powinieneś się zapisać.

Aby rozwiązać test, kliknij tutaj. Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy, który kurs powinieneś wybrać.

Zapisz się na kurs

Konsultacje

Zapraszamy na wrześniowe konsultacje z naszymi lektorami w następujących terminach:

  • 18.09.2019 godz. 16:00-18:00
  • 23.09.2019 godz. 16:00-18:00
  • 25.09.2019 godz. 16:00-18:00
  • 30.09.2019 godz. 16:00-18:00
  • 02.10.2019 godz. 16:00-18:00