Kurs dwusemestralny B2

Goethe-Zertifikat B2 - czerwiec 2018
 

Termin: 2x3 godz. wtorek, czwartek 17.00-19.15


Prowadzący: dr Marcin Michoń


Grupa docelowa:

Znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie B1


Charakterystyka:

Dwusemestralny kurs zmierzający do rozwoju wszystkich kompetencji językowych na poziomie B2 zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Kurs dzieli uwagę pomiędzy rozwój umiejętności mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych. Wszystko uzupełnia podniesienie kompetencji gramatycznych, co pozwoli na unikanie błędów w komunikacji ustnej i pisemnej. Kurs przygotowuje do zewnętrznego egzaminu złożonego w Centrum Egazminacyjnym Instytutu Goethego na poziomie B2 w czerwcu 2018 roku.

W kurs wkomponowane są materiały audiowizualne, dialogowe i gramatyczne zaczerpnięte z różnych źródeł dydaktycznych oraz przygotowane przez lektora. Do optymalnego rozwoju kompetencji komunikacyjnych przyczynić mają się ćwiczenia w parach i grupach, symulujące realne sytuacje komunikacyjne, tak codzienne jak i zawodowe.


Cele kursu:

Po zakończeniu kursu słuchacz będzie potrafił:

  • zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach o konkretnej i abstrakcyjnej tematyce oraz wyszukać, np. w audycjach radiowych, interesujące go informacje,
  • zrozumieć szeroką gamę tekstów, w tym zarówno krótkie teksty (np. ogłoszenia), jak i dłuższe, złożone teksty o charakterze użytkowym, publicystycznym lub naukowym oraz komentarze i relacje,
  • wypowiedzieć się pisemnie na złożone tematy w sposób jasny i uporządkowany oraz poprawić błędy w tekstach napisanych przez inne osoby (oraz siebie samego),
  • formułować przejrzyste wypowiedzi ustne na tematy ogólne oraz na tematy dotyczące własnych zainteresowań,
  • brać aktywny udział w dyskusjach na znane sobie tematy oraz reagować na opinie swoich rozmówców i prezentować własne stanowisko.


Podręcznik:

Aspekte 2 (poziom B2) uzupełniany materiałami autorskimi przygotowanymi przez lektora i zadaniami dostępnymi na portalach dydaktycznych


Cena za semestr kursu: 90 godz. – 1125 zł


Formularz zapisu na kurs


W ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia otrzymasz wstępne potwierdzenie rejestracji oraz dane niezbędne do dokonania płatności.

Powrót do listy kursów

Kursy

Kurs dwusemestralny A2

1x4 godz. sobota 09.00-12.15
mgr Sylwia Plaugo-Wójtowicz
60 godz. - 660 zł
Kurs dwusemestralny C1
Goethe-Zertifikat C1 – czerwiec 2018
2x3 godz. wtorek, czwartek 17.15-19.30
dr Dorota Kaczmarek
90 godz. – 1215 zł
Kurs dwusemestralny na poziomie C1 plus – konwersacyjny
z Muttersprachlerem
2x3 godz. poniedziałek, czwartek 18.15-20.30
mgr Heinrich Hofmann
90 godz. - 1215 zł

Informacje

Wybierz kurs, który odpowiada Twojemu poziomowi znajomości języka niemieckiego.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności, nasi lektorzy przygotowali dla Ciebie test, który pomoże ustalić, na jaki kurs powinieneś się zapisać. Aby rozwiązać test, kliknij tutaj. Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy, który kurs powinieneś wybrać.

Zapraszamy na konsulatacje z lektorami:

  • 18.09 godz. 15:00-18:00 
  • 20.09 godz. 16:00-18:00 
  • 25.09 godz. 15:00-18:00
  • 27.09 godz. 15:00-18:00
  • 28.09 godz. 16:00-18:00

42 66 55 198

CENTRUM EGZAMINACYJNE GOETHE-INSTITUT PRZY WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 2014 © ALL RIGHTS RESERVED.

FacebookTab