Kurs dwusemestralny B1

Goethe Zertifikat B1 - czerwiec 2018
 

Termin: 1x4 godz. soboty 09.00-12.15


Prowadzący: mgr Maja Dębska


Grupa docelowa:

Znajomość języka co najmniej na poziomie A2 potwierdzona certyfikatem lub zaliczeniem testu diagnozującego znajomość języka niemieckiego (dostępnego na stronie internetowej naszego Centrum - www.ceiglodz.pl) na poziomie A2.


Charakterystyka:

Dwusemestralny kurs na poziomie B1 ma na celu ogólny rozwój językowy w oparciu o normy Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Trening obejmuje cztery sprawności językowe: mówienie, rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, pisanie. Kładzie także nacisk na znajomość zagadnień gramatycznych przewidzianych dla wybranego poziomu, co podnosi jakość wypowiedzi pisemnej i ustnej. Szczególnie ćwiczone będzie aktywne posługiwanie się językiem w różnych sytuacjach.

Kurs przygotowuje do egzaminu Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego na poziomie B1. W trakcie zajęć będą wykorzystywane wzorcowe materiały egzaminacyjne opracowane przez Instytut Goethego.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących, pracy grupowej, w parach i indywidualnej.


Cele kursu:

Słuchacz / słuchaczka po kursie osiąga następujące umiejętności:

 • potrafi zrozumieć najważniejsze wątki słuchanej wypowiedzi dotyczącej tematów życia codziennego, pracy zawodowej, aktywności w czasie wolnym i innych,
 • rozumie podstawowe informacje zawarte w audycjach radiowych i telewizyjnych, jeżeli są podane w standardowej odmianie języka,
 • czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty odnoszące się do życia codziennego, zawodowego, osobistego, kulturalnego i społecznego,
 • rozumie wyrażenia opisujące uczucia, emocje, poglądy,
 • potrafi wykorzystywać poznane struktury językowe w komunikacji werbalnej,
 • wypowiada się na tematy związane z przeżyciami, własnymi doświadczeniami,
 • relacjonuje przebieg wydarzeń,
 • próbuje argumentować własne poglądy,
 • włącza się do rozmowy na temat wybranych wytworów kultury: filmów, muzyki, prostych form literackich, artykułów z czasopism,
 • w uporządkowany sposób wypowiada się biegle na temat własnej osoby, zainteresowań, pracy, aspiracji,
 • nawiązuje konwersacje pomagającą odnaleźć się w krajach niemieckojęzycznych,
 • redaguje prywatne listy, w których wykorzystuje zwroty dotyczące przeżyć, emocji, własnych refleksji,
 • tworzy krótkie wypowiedzi prywatne i formalne typu list, list motywacyjny, życiorys, krótkie sprawozdanie oraz inne formy wypowiedzi zaproponowane przez słuchaczy i słuchaczki


Podręcznik:

Zajęcia są prowadzone w oparciu o podręcznik Menschen B1.1 w pierwszym semestrze i Menschen B1.2 w drugim semestrze, dodatkowe materiały dydaktyczne oraz autorskie materiały lektora przygotowane na podstawie żywych świadectw języka niemieckiego (prasa, film, proste formy literackie, autorskie wywiady).


Cena za semestr kursu: 60 godz. - 660 zł


Formularz zapisu na kurs


W ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia otrzymasz wstępne potwierdzenie rejestracji oraz dane niezbędne do dokonania płatności.

Powrót do listy kursów

Kursy

Dwusemestralny kurs języka medycznego B1/B2

1x3 godz. sobota 09.00-11.15
mgr Joanna Nawrotkiewicz
45 godz. - 700 zł
Kurs dwusemestralny B1/B1+
z elementami języka biznesowego
1x4 godz. sobota 9.00-12.15
mgr Dorota Lisowska
60 godz. - 660 zł
Kurs dwusemestralny B2
Goethe-Zertifikat B2 - czerwiec 2018
1x4 godz. sobota 9.00-12.15
mgr Joanna Nawrotkiewicz
60 godz. - 800 zł

Informacje

Wybierz kurs, który odpowiada Twojemu poziomowi znajomości języka niemieckiego.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności, nasi lektorzy przygotowali dla Ciebie test, który pomoże ustalić, na jaki kurs powinieneś się zapisać. Aby rozwiązać test, kliknij tutaj. Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy, który kurs powinieneś wybrać.

Zapraszamy na konsulatacje z lektorami:

 • 18.09 godz. 15:00-18:00 
 • 20.09 godz. 16:00-18:00 
 • 25.09 godz. 15:00-18:00
 • 27.09 godz. 15:00-18:00
 • 28.09 godz. 16:00-18:00

42 66 55 198

CENTRUM EGZAMINACYJNE GOETHE-INSTITUT PRZY WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 2014 © ALL RIGHTS RESERVED.

FacebookTab