Kurs dwusemestralny B1

Goethe-Zertifikat B1 - czerwiec 2018
 

Termin: 2x3 godz. poniedziałek, czwartek 17.45-20.00


Prowadzący: mgr Joanna Nawrotkiewicz


Grupa docelowa:

Kursy praktycznej znajomości języka niemieckiego są prowadzone w oparciu o wiedzę językową na poziomie A2 wg ESOKJ zdobytą  w szkole lub na kursach językowych i potwierdzoną odpowiednim świadectwem lub testem kompetencyjnym przeprowadzonym w CEIG.
Kurs ten zalecany jest dla osób, które mają już za sobą pierwsze doświadczenia z językiem niemieckim i potrafią w miarę sprawnie reagować na sytuacje dnia codziennego. Kurs jest zalecany również dla osób, które osiągnęły poziom A2 i które chcą kontynuować naukę języka niemieckiego.


Cele kursu:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy językowej zdefiniowanej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego odpowiadającej poziomowi B1 (polskie wydanie ESOKJ oraz Profile Deutsch). Zajęcia prowadzone  w wymiarze 2 x po 90 godz. (semestr zimowy  i semestr letni) mają za zadanie umożliwić kursantom nabycie kompetencji językowych na poziomie co najmniej B1  w czterech podstawowych zakresach umiejętności: słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem, mówienia i  pisania.

Podstawą treści zadań testowych I egzaminacyjnych jest lista następujących kręgów tematycznych, które zostaną dostosowane pod względem językowym do poziomu B1:

 • informacje o osobie
 • mieszkanie i środowisko
 • życie codzienne
 • wolny czas, rozrywka, kultura
 • podróże, turystyka
 • stosunki międzyludzkie
 • zdrowie i higiena
 • edukacja, kształcenie
 • kupowanie, zbyt, usługi
 • żywność
 • język
 • pogoda, klimat
 • prasa

Zakres gramatyki obejmuje następujące zagadnienia:

 • czas przeszły Präteritum – powtórzenie
 • czas przeszły Perfekt – powtórzenie
 • deklinacja przymiotników
 • rekcja przymiotników
 • spójniki: aber, als, bevor, bis, damit, darum, denn, deshalb, deswegen, nachdem, obwohl, oder, sobald, sondern, trotzdem, und, während, weil, wenn
 • zdania pytające, tzw. indirekte Fragesätze
 • zdania i konstrukcje bezokolicznikowe,
 • zdania celowe
 • imiesłów czasu teraźniejszego i przeszłego, grupy imiesłowowe
 • zdania względne (przydawkowe)
 • rekcja czasowników
 • zaimki względne
 • tryb przypuszczający - Konjunktiv II/ zdania życzeniowe - Wunschsätze/ zdania warunkowe - Konditionalsätze
 • strona bierna/ strona czynna
 • czasowniki nieregularne
 • zdania okolicznikowe przyczyny
 • deklinacja rzeczowników „n”

W wyniku czynnego uczestniczenia w kursie słuchacze potrafią:

1)  w ramach sprawności rozumienia tekstu słuchanego:

 • zrozumieć najważniejsze wątki treści, jeśli stosuje się jasny język standardowy i jeśli chodzi o znaną tematykę , np. z zakresu: praca, szkoła, czas wolny, etc.
 • wybrać z audycji radiowych i telewizyjnych najważniejsze informacje o aktualnych tematach ze swojego obszaru zawodowego lub zainteresowań, jeśli mówi się powoli i w miarę wyraźnie.
 • nadążać za głównymi watkami dłuższych rozmów, które są prowadzone w jej/jego obecności.
 • zrozumieć wykłady lub mowy z własnego obszaru zawodowego, jeśli tematyka jest znana a sposób przedstawienia niezbyt skomplikowany i jasno ustrukturyzowany.
 • zrozumieć proste informacje techniczne, jak np.: instrukcje obsługi urządzeń codziennego użytku.

2) w ramach sprawności rozumienia tekstu czytanego:

 • zrozumieć teksty, w których występuje przede wszystkim język codzienny lub zawodowy.
 • zrozumieć na tyle dobrze opis wydarzeń, uczuć i życzeń w prywatnych listach, aby korespondować z przyjaciółką/ przyjacielem.
 • przeglądać dłuższe teksty pod kątem potrzebnych informacji, a także wyekstrahować informacje z tekstów lub ich części, aby rozwiązać określone zadanie.
 • zrozumieć jasno sformułowane, niezbyt skomplikowane instrukcje obsługi urządzeń.

3) w ramach sprawności mówienia:

 • poradzić sobie w większości sytuacji, z którymi spotyka się w czasie podróży do kraju języka docelowego.
 • brać bez przygotowania udział w rozmowach na tematy sobie znane które go/ją interesują.
 • wyjaśnić i uzasadniać opinie i plany.
 • wymieniać informacje, sprawdzać je i potwierdzać, umieć radzić sobie w sytuacjach nietypowych i wyjaśniać dlaczego coś jest problematyczne.
 • podtrzymywać rozmowę lub dyskusję, może być czasem trudna/trudny do zrozumienia, jeśli próbuje dokładnie wyrazić, co chciałaby/chciałby przekazać.
 • podać w dyskusjach własne stanowisko.
 • nadążyć za tekstem mówionym, musi jednak czasem poprosić o powtórzenie lub wyjaśnienie, gdy ktoś mówi szybko lub długo.

4) w ramach sprawności  pisania:

 • pisać proste i spójne teksty na tematy, które są jej/jemu znane lub ją/jego interesują.
 • pisać osobiste listy i w nich zawrzeć informacje o doświadczeniach i wrażeniach.
 • przekazać informacje i myśli o tematach abstrakcyjnych oraz konkretnych, sprawdzić informacje i w miarę precyzyjnie wyjaśnić problem lub zadać pytanie.
 • napisać notatki z prostymi ważnymi informacjami do przyjaciół lub usługodawcy, nauczycieli, bądź innych z którymi ma ona/on w życiu codziennym do czynienia, a ważną informacje sformułować w sposób zrozumiały.

Słuchacze otrzymują oceny bądź punkty za testy leksykalne  i gramatyczne. Przy ocenie uwzględniane są następujące kryteria:

 • wypełnienie zadania pod względem treści
 • budowa tekstu i spójność wewnętrzna ( przy pracach pisemnych)
 • sposób wyrażania treści ( poprawność i różnorodność słownictwa, styl)
 • poprawność gramatyczna (morfologiczna, składniowa, ortograficzna i interpunkcyjna)

Kurs może być zakończony egzaminem Goethe Zertifikat B1 (dla dorosłych) oraz Goethe Zertifikat B1 für Jugendliche (dla dzieci i młodzieży).


Podręcznik:

Themen aktuell, część 3 (Kursbuch + ćwiczenia)


Cena za semestr kursu: 90 godz. – 990 zł


Formularz zapisu na kurs


W ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia otrzymasz wstępne potwierdzenie rejestracji oraz dane niezbędne do dokonania płatności.

Powrót do listy kursów

Kursy

Kurs dwusemestralny B1/B1+
z elementami języka biznesowego
1x4 godz. sobota 9.00-12.15
mgr Dorota Lisowska
60 godz. - 660 zł
Kurs dwusemestralny A2
FIT II / SD II - czerwiec 2018
2x2 godz. poniedziałek, środa 17.15-18.45
dr Anna Wilk
60 godz. - 660 zł
Kurs dwusemestralny B1
Goethe Zertifikat B1 - czerwiec 2018
1x4 godz. soboty 09.00-12.15
mgr Maja Dębska
60 godz. - 660 zł

Informacje

Wybierz kurs, który odpowiada Twojemu poziomowi znajomości języka niemieckiego.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności, nasi lektorzy przygotowali dla Ciebie test, który pomoże ustalić, na jaki kurs powinieneś się zapisać. Aby rozwiązać test, kliknij tutaj. Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy, który kurs powinieneś wybrać.

Zapraszamy na konsulatacje z lektorami:

 • 18.09 godz. 15:00-18:00 
 • 20.09 godz. 16:00-18:00 
 • 25.09 godz. 15:00-18:00
 • 27.09 godz. 15:00-18:00
 • 28.09 godz. 16:00-18:00

42 66 55 198

CENTRUM EGZAMINACYJNE GOETHE-INSTITUT PRZY WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 2014 © ALL RIGHTS RESERVED.

FacebookTab